ProfiTax návod pro uživatele

ProfiTax slouží k výpočtu objemů jednotlivých stromů a celých lesních porostů průměrkovaných naplno. Všechny výpočty jsou realizovány na serveru se kterým uživatel komunikuje přes formulář internetového prohlížeče.

Aplikace ProfiTax zpracovává soubor z průměrky Digitech Professional ve formátu určeném pro Lesy ČR Tento formát má pevně stanovenou strukturu, což usnadňuje jeho zpracování. Uživatel stáhne soubor z průměrky do svého počítače a následně nahraje na server. Server okamžitě soubor zpracuje, vypočte objemy a zobrazí uživateli informace na úrovni jednotlivých stromů i celých porostů.

K výpočtu objemů jsou použity Petrášovy polynomy (Petráš a Pajtík 1991). Dopočítání neměřených výšek se provádí vyrovnáním Michajlovovy funkce (Michajlov 1952) měřenými hodnotami.

Postup:

1. Pro nahrání souboru klikněte na tlačítko pro výběr souboru.

2. Zobrazí se dialogové okno pro výběr souboru (vzhled se může lišit pokud používáte operační systém Windows). Před výběrem souboru se ujistěte, že odpovídá struktuře pro ProfiTax.
dialog

3. Vybraný soubor odešlete pro zpracování tlačítkem „Odeslat“.

4. Po provedeném výpočtu na straně serveru (může trvat několik vteřin, podle velikosti souboru) se v prostředí internetového prohlížeče zobrazí výsledek podobný následujícímu obrázku.

V této výsledné sestavě jsou údaje o porostu, resp. o průměrkované jednotce, dále souhrnné údaje za celou jednotku a nakonec údaje po jednotlivých stromech.

Zobrazené údaje zahrnují tyto informace:

Pro souhrn stromů na úrovni celého porostu

Drevina zkr.
Standardní zkratka dřeviny

Pocet
počet jednotlivých stromů

Str. tloustka [mm]
Kvadratický průměr výčetních tlouštěk měřených stromů

Str. vyska [m]
Výška odečtená z vyrovnání výšek pro střední tloušťku

Uroven vyrovnani vysek
Vyrovnání se provádí na úrovni jednotlivých dřevin, pokud je dostatek změřených stromů (min. 3 ks) a pokud rozložení výčetních tlouštěk stromů, u kterých byla měřena výška, pokrývá alespoň 65% rozsahu všech změřených tlouštěk. V případě, že k vyrovnání není dostatek hodnot na úrovni jednotlivých dřevin, provede se vyrovnání na úrovni porostu, resp. všech měřených stromů.

Str. objem hroubi s k. [m3]
Střední objem hroubí s kůrou v m3

Str. objem hroubi b.k. [m3]
Střední objem hroubí bez kůry v m3

Celk. objem hroubi s k. [m3]
Celkový objem hroubí s kůrou v m3

Celk. objem hroubi b.k. [m3]
Celkový objem hroubí bez kůry v m3

Pro jednotlivé stromy

Cislo stromu
Automaticky generované pořadové číslo stromu

Drevina_kod
Číselný kód dřeviny podle standardu LČR

Drevina_zkr
Standardní zkratka dřeviny

Vyc_tloustka
Změřená výčetní tloušťka [mm]

Kvalita
Kvalita zadaná při průměrkování

Vyska merena [m]
Výška skutečně změřená v lese

Vyska vyrovnana [m]
Výška vyrovnaná. Pokud má strom i změřenu výšku, pak se ve výpočtech objemů počítá s ní.

Orient. objem s k. [m3]
Orientační objem s kůrou počítaný pomocí fixně stanovené výtvarnice

Objem hroubí s k. [m3]
Objem hroubí s kůrou

Objem hroubí b.k. [m3]
Objem hroubí bez kůry

Literatura:

Petras, R. a Pajtik, J. 1991 Sustava cesko-slovenskych objemovych tabuliek drevin. Lesnicky casopis 37, 49-56.
Michajlov J. 1952. Matematische Formulierung des Gesetzes fur Wachstum und Zuwachs der Waldbaume und Bestande. Schweizersche Zeitschrift fur Forstwesen. 103:368-380.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Nejnovější komentáře
    Archiv
    Rubriky
    • Žádné rubriky