1. Průměrkování v lesePrůměrkování v lese provedete klasickým způsobem, ať už naplno, nebo na zkusných plochách. Data se automaticky ukládají v interní paměti průměrky do souboru.

2. Přehrání datSoubor s uloženým měřením nahrajete do počítač, resp. přes internetový prohlížeč rovnou na server. Data mohou obsahovat více porostů a v nich i více zkusných ploch.

3. Výpočet zásobPři nahrání souboru se automaticky vyrovnají výšky pro stromy u nichž výška nebyla měřena a spočítají se objemy všech stromů. Po zadání rozloh porostů jsou vypočteny i hektarové zásoby.